Categorie archief: tips

Hoe voer ik een update uit ?

Vooraleer u een update uitvoert, adviseren we u een backup te maken met Bogart Backup op een externe harddisk of wel uw openstaande projecten eerst af te werken.

Als er iets misloopt, kunt u deze bestanden terugzetten (restore). Indien u Store ‘n’ Share hebt kunt u deze backup op de externe harddisk ook activeren en direct bewerken. U moet er wel rekening mee houden dat de archieven van Media Manager niet mee opgenomen worden in de backup. Hiervoor moet u beschikken over een apart backup-programma (Galileo).

U moet beschikken over een USB-stick om de licentiecodes op te slaan. Dan kunt u deze opnieuw inlezen vanaf de stick en hoeft u de codes niet meer met de hand in te voeren. Dit hoeft geen grote stick te zijn. Enkele megabytes zijn voldoende.

Steek de stick in een beschikbare USB-poort.

Ga naar Instellingen (of Systeeminstellingen)
Ga naar Product installeren
Lijstje maken van alle actieve programma’s (op papier)
Klikken op het USB-pictogram
Klikken op Export
Klikken op de Stick
Klikken op OK

Bericht verschijnt: De licentiecodes zijn met succes geëxporteerd.
Klikken op OK
De codes worden nu naar de USB-stick geschreven.
Wachten tot de gegevens op de stick staan.

Klikken op Lade openen/sluiten
CD met Bogart invoeren
Op OK klikken
Lade gaat nu automatisch dicht (als hij niet dicht gaat, mag u ook licht tegen de lade drukken. Hij gaat dan automatisch dicht)
Apparaat uitschakelen

Apparaat weer inschakelen
Kiezen tussen Engels of Duits. Enkel deze twee talen zijn beschikbaar.
Kies voor update, niet voor installatie
Klikken op OK

De update begint nu automatisch
Bericht titel “Installation completed”
Bericht tekst “The installation has been successfully completed”

Bericht “Please remove the CD”
CD uitnemen
Op “Close tray, Finish” klikken
Lade gaat nu dicht
Apparaat schakelt zichzelf uit

Na het aanzetten is de update ok.

Hoe voer ik een nieuwe installatie uit ?

Eerst

We adviseren U een backup te maken met Bogart Backup op een externe harddisk of wel uw openstaande projecten eerst af te werken, alvorens uw systeem opnieuw te installeren.

Na de nieuwe installatie kunt u deze bestanden terugzetten (restore). Indien u Store ‘n’ Share hebt kunt u deze backup op de externe harddisk ook activeren en direct bewerken. U moet er wel rekening mee houden dat de archieven van Media Manager niet mee opgenomen worden in de backup. Hiervoor moet u beschikken over een apart backup-programma (Galileo).

U moet beschikken over een USB-stick om de licentiecodes op te slaan. Dan kunt u deze opnieuw inlezen vanaf de stick en hoeft u de codes niet meer met de hand in te voeren. Dit hoeft geen grote stick te zijn. Enkele megabytes zijn voldoende.

Volg hierbij de volgende procedure
Steek de stick in een beschikbare USB-poort.

Ga naar Instellingen (of Systeeminstellingen)
Ga naar Product installeren
Lijstje maken van alle actieve programma’s (op papier)
Klikken op het USB-pictogram
Klikken op Export
Klikken op de Stick
Klikken op OK

Bericht verschijnt: De licentiecodes zijn met succes geëxporteerd.
Klikken op OK
De codes worden nu naar de USB-stick geschreven.
Wachten tot de gegevens op de stick staan.

Klikken op Lade openen/sluiten
CD met Bogart invoeren
Op OK klikken
Lade gaat nu automatisch dicht (als hij niet dicht gaat, mag u ook licht tegen de lade drukken. Hij gaat dan automatisch dicht)
Apparaat uitschakelen

Apparaat weer inschakelen
Kiezen tussen Engels of Duits. Enkel deze twee talen zijn beschikbaar.
Kiezen installatie, niet voor update
Klikken op OK

De installatie begint nu automatisch
Bericht titel “Installation completed”
Bericht tekst “The installation has been successfully completed”

Bericht “Please remove the CD”
CD uitnemen
Op “Close tray, Finish” klikken
Lade gaat nu dicht
Apparaat schakelt zichzelf uit

Apparaat weer inschakelen
Ga naar Settings
Ga naar User Interface
Ga naar Language (Taal kiezen)
Klik op OK
Ga naar “Product Installeren”
Klikken op USB pictogram om de licentiecodes te importeren
Klik op “Importbron Kiezen”
Klik op OK
De licentiecodes zijn met succes geïmporteerd
OK Klikken
Lade openen
CD of DVD met Casablanca software, Demo’s en Updates invoeren en lade weer sluiten
Wachten tot de zandloper verdwijnt
In het lijstje de programma’s die u in uw lijst genoteerd hebt aanduiden en activeren
Op OK Klikken
CD uitnemen
Lade weer sluiten

De installatie is nu voltooid.

Store’n’Share voor Bogart SE – Gebruik

Alle montagewerk in de Casablanca gebeurt normaal op de interne harddisk. Met het programma Store’n’Share voor Bogart SE kunt u echter externe harddisks aansluiten en hierop werken op dezelfde manier als u werkt op de interne harddisk. Het voordeel hiervan is dat u eigenlijk zoveel projecten tegelijk kunt bewerken als u wilt: sluit gewoon een extra harddisk aan.

Een ander voordeel van het werken met externe harddisks is dat u een externe harddisk ook kunt aankoppelen op een andere Casablanca waarop Store’n’Share geïnstalleerd is en daar gewoon kunt verder werken. Dit kan bijvoorbeeld bijzonder nuttig zijn als u een project wilt meenemen naar iemand die het geluid gaat bewerken, naar iemand anders die de ondertiteling gaat verzorgen of speciale effecten gaat toevoegen enz.

Als u bovendien ook over HD-Backup voor Bogart SE beschikt, kunt u ook een backup die hiermee gemaakt is activeren met Store’n’Share en hierin gewoon verder werken zonder dat u de backup weer naar de interne harddisk moet kopiëren.

Bij Store’n’Share wordt gebruik gemaakt van de term “projectomgeving”. Een projectomgeving is een reeks van 30 projecten waarin u op dezelfde manier kunt werken zoals op de “interne schijf” wordt gewerkt.

Hoe gaat U te werk
1) Sluit een harddisk via USB aan op de Casablanca
2) Start de Casablanca
3) Kies “Project” bij Projectinstellingen
4) Klik in het bovenste vak (Harddisk) op “Uitkiezen”
5) Kies de externe harde schijf
6) Op de onderste helft van het scherm lichten 4 tekstregels op
7) Kies “nieuwe projectomgeving creëren”
Nu verschijnen de datum en de tijd waarop de projectomgeving gecreëerd is.
8) Klik op de onderste tekstregel “Beschrijving invoeren/wijzigen” en geef de projectomgeving een unieke naam en bevestig dit met “OK”
9) Klik onder de onderste tekstregel op “OK”
10) Er opent een scherm met de tekst “Projectomgeving wordt gewijzigd” en er verschijnt een beginscherm.
11) Klik in het vak “Project” op “Uitkiezen” en er opent een “Projectomgeving” met een reeks met 30 (lege) projecten.
12) Hierin kun je op de gebruikelijke manier (zoals op de interne schijf) films en geluid plaatsen. Gehele projecten of delen van projecten kunnen niet direct van de ene projectomgeving naar een andere projectomgeving worden overgezet. Via een Backup zowel in DV als in DV Backup kunnen bestanden worden opgeslagen en daarna met de functie “Storyboard herstellen” in elke gewenste projectomgeving worden opgeroepen en ingelezen.
13) In het bovenste vak van het scherm “Project-instellingen kan, indien gewenst, de tekst in het vak “Naam” worden gewijzigd.
14) Op een harddisk kunnen verschillende projecten worden gecreëerd/aangemaakt. Het aantal is afhankelijk van de gebruikte capaciteit van de betreffende harddisk. Om een nieuw projectomgeving aan te maken volg je de bij de hierboven omschreven werkwijze de handelingen 03 t/m 12
15) Er kunnen ook gehele “Projectomgevingen” worden gewist. Dit houdt in dat alle Projecten in deze Projectomgeving worden gewist. Indien je dit wenst klik dan op de betreffende regel in het scherm “Harddisk kiezen”. Een Projectomgeving kan alleen worden gewist als dit niet in gebruik is. Zorg dat je in het scherm “Harddisk kiezen” (in het bovenste vak) niet op de te wissen Projectomgeving staat.
16) Het is raadzaam om per externe harddisk een lijst te maken van de projectomgevingen en de projecten die er op staan.
Opmerking
Wanneer u met externe harddisks werkt, dan verdient het aanbeveling deze in te schakelen alvorens u de Casablanca inschakelt. Bij het uitschakelen gaat het andersom. Schakel eerst de Casablanca uit en pas dan de externe harddisks.

DVD-lade openen

Druk op F4 om de lade te openen (dit is een nieuwe functie sinds Bogart SE 3.2).
Vanzelfsprekend moet je toestel aan staan.
Blijft je lade onverhoopt toch geblokkeerd, kijk dan hier

Geblokkeerde DVD-lade

Nood-USB-sleutel voorbereiden om een geblokkeerde DVD-lade te openen

Benodigdheden:

PC met Windows (minstens Windows XP)
Programma: USB Image Tool (freeware, te verkrijgen op http://www.alexpage.de)
USB-stick met minstens 128 MB.
Belangrijk: als de USB-stick groter is dan 128 MB, dan wordt de beschikbare opslagcapaciteit door deze procedure beperkt tot 128 MB. Ingeval u de USB-stick later niet meer nodig hebt, kunt u deze beperking met speciale programma’s weer ongedaan maken.

Procedure:

USB Image Tool (actuele versie 1.42) downloaden vanop http://www.alexpage.de (dit is een ZIP-bestand) en installeren volgens de online richtlijnen.
Het gegevensbestand “USB_Eject_Stick.zip” (ongeveer 55 MB) downloaden (dit is een ZIP-bestand) en het daarin opgenomen bestand “USB_Eject_Stick.img” uitpakken op uw PC.
De USB-stick in een vrije USB-aansluiting steken.
USB Image Tool starten.
De keuze linksboven veranderen van “Volume Mode” in “Device Mode”.
De USB-stick uitkiezen aan de linkerkant van het programmavenster.
!!! WAARSCHUWING !!! Overtuig u ervan dat u de correcte USB-stick hebt uitgekozen, want door de volgende handeling worden alle hierop opgeslagen gegevens verwijderd.
Druk op de knop Restore van het programma. Open dan het gegevensbestand “USB_Eject_Stick.img” en bevestig de gestelde vraag.
!!! Belangrijk !!! U mag de USB-stick niet verwijderen gedurende de schrijf-operatie die nu begint.
Wanneer de schrijf-operatie voltooid is, is de USB-stick klaar om de DVD-lade te openen.
Voor de nood-opening moet u de desbetreffende richtlijnen volgen.

Noodopening van de DVD-lade voor DVC 1000, DVC2000, S2000, S4100
Benodigdheden:

VGA-monitor
Toetsenbord
Nood-USB-stick

Procedure:

De VGA-monitor verbinden met de DVI-aansluiting van het moederbord (onder het koellichaam, voor analoge monitoren met een sub-D-stekker is een adapter vereist).
Het toetsenbord aansluiten via een vrije USB-aansluiting.
De noodstick in een vrije USB-aansluiting steken.
Apparaat inschakelen.
Na de pieptoon op de toets F10 van het toetsenbord drukken om het bootkeuzemenu op te roepen.
Met de pijltjestoetsen naar boven (#)/naar beneden ($) de USB-stick uitkiezen in het menu.
Bevestig door op Return (8) te drukken.
De lade zal na ongeveer 20 seconden openschuiven.
De defecte schijf uitnemen en de lade sluiten door er zacht op te drukken.
Apparaat uitschakelen (het gedeelte dat op het lichtnet aangesloten is), toetsenbord, stick en VGA-aansluiting verwijderen.

Zwart scherm of geen beeld

Na installatie van nieuwe software of een update kunt u soms een zwart beeld krijgen.
Dit is normaal en geen reden voor ongerustheid. In een dergelijk geval:

1. Houd gedurende ongeveer 15 seconden de rechtermuisknop ingedrukt
2. Het venster van de Casablanca verandert, of u hoort een geluidsignaal
3. Druk éénmaal op de linkermuisknop
4. Nu krijgt u beeld. Indien niet, gaat u opnieuw naar stap 1

Software installeren voor de Casablanca

De laatste versie Bogart is momenteel versie 6.1/5.7

Een update binnen uw huidige versie 5.x/6.x is gratis.
Deze software is voor alle Ultra und Casablanca S-Systemen (met minstens 1GB RAM- . Niet voor DVC-Systemen of SL1000!!)
De installatie mag enkel gebeuren als Bogart 6 al aktief is, of als U tenmminste in het bezit bent van een vrijgavecode voor Bogart SE 5.

U kan de software Download 1 hier of Download 2 hier downloaden.

Hoe installeer ik deze software op mijn toestel ?

Het bestand dat U hierboven hebt gedownload is een .zip bestand.
Voordat we het verder kunnen gebruiken, dienen we het uit te pakken. Ga als volgt te werk.

Zoek de gecomprimeerde map met de bestanden of mappen die u wilt uitpakken.

1. Als u één bestand of map wilt uitpakken, dubbelklikt u op de gecomprimeerde map om deze te openen.
Vervolgens sleept u het bestand of de map vanuit de gecomprimeerde map naar een nieuwe locatie.
of
2. Als u de volledige inhoud van de gecomprimeerde map wilt uitpakken, klikt u met de rechtermuisknop op de map,
klikt u op Alles uitpakken en volgt u de aanwijzingen.

Het bestand dat U nu krijgt is een .iso bestand

Hoe installeer ik andere paketten op mijn casablanca ?”

De meeste paketten kunnen in demo worden geïnstalleerd zodat U deze eerst kan testen alvorens over te gaan tot de aanschaf.

Normaal hebt U bij de aanschaf van uw toestel een DVD gekregen met “Extra software/Add ons/Zubehor”.

Tips & Tricks

Op dit blad vindt u interessante weetjes die het werk met uw Casablanca nog beter kunnen maken:

Activatie

Bij S2000- en S4100-apparaten wordt er mogelijk een activatienummer gevraagd voor RelaxVision of het Expert Pack.
Stuur ons uw gegevens en het serienummer van uw toestel via het contactformulier.

Informatie over branden van Blu-ray’s (AVCHD)

Klik hier voor informatie over het branden van Blu-ray’s met een Bogart SE-systeem

DVD-lade geblokkeerd
Klik hier voor een methode om een geblokkeerde DVD-lade te openen.

DVD-lade openen
Druk op F4 om de lade te openen (dit is een nieuwe functie sinds Bogart SE 3.2).

Store’n’Share
Klik hier voor informatie over de redenen waarom Store’n’Share zo’n interessant programma is en hoe u het kunt gebruiken.

Zwart scherm – Geen beeld
Na installatie van nieuwe software of een update kunt u soms een zwart beeld krijgen. Dit is normaal en geen reden voor ongerustheid. In een dergelijk geval:

Houd gedurende ongeveer 15 seconden de rechtermuisknop ingedrukt
Het venster van de Casablanca verandert, of u hoort een geluidsignaal
Druk éénmaal op de linkermuisknop
Nu krijgt u beeld. Indien niet, gaat u opnieuw naar stap 1

Interessante weetjes over het branden van Blu-ray’s (AVCHD) met een Bogart SE-systeem

Capaciteiten

Medium : DVD 4.7 GB – formaat : AVCHD
Normaal (18 mb/s – 35 min) – Hoog (24 mb/s – 25 min) – Max (30 mb/s – 18 min)

Medium : DVD-DL 8.5 GB – formaat : AVCHD
Normaal (18 mb/s – 63 min) – Hoog (24 mb/s – 45 min) – Max (30 mb/s – 33 min)

BD-R (Blu-ray) 25 GB Medium – formaat : AVCHD
Normaal (18 mb/s – 120 min) – Max (30 mb/s – 100 min)

Geschatte rekentijden voor AVCHD op een Casablanca S-2000 met 1 GB RAM en een harddisk van 500 GB

Hoog: maal 11 – d.w.z dat de berekening van een film van 60 minuten 11 uur duurt
Max: maal 12,4 – d.w.z. dat de berekening van een film van 60 minuten 12 uur en 24 minuten duurt

Goed om weten

Om schokkerig beeld bij panbewegingen en onscherp beeld bij inzoomen te vermijden is het bij het
branden van films in AVCHD-formaat op DVD’s en Blu-ray-schijven aan te bevelen een hoge bitrate (datasnelheid) te selecteren
Het afspelen van DVD’s met AVCHD-opnames (HD-opnames) die met de hoogste bitrate (datasnelheid) gebrand zijn kan tot een schokkerige beweging leiden.
Dit hangt af van de gebruikte Blu-rayspeler. U kunt dit vermijden door een lagere bitrate (datasnelheid) te selecteren bij het branden. Dit fenomeen doet zich niet voor bij Blu-rayschijven.
Indien u dezelfde film wilt omzetten van AVCHD (Blu-ray) naar DVD of omgekeerd, gebruikt u bij het toevoegen de intensieve instelling voor het berekenen om een beter resultaat te verkrijgen. Voor alle andere berekeningen kunt u de normale instellingen gebruiken. Intensieve berekeningen duren ongeveer 10% langer dan normale berekeningen.

Opmerking

Blu-rays worden gewoonlijk gebrand met films in AVCHD-formaat. Dit is de best mogelijke kwaliteit, maar neemt heel veel opslagruimte in. Vandaar dat er op een Blu-ray gewoonlijk toch maar twee uur film kan gebrand worden, ondanks het feit dat Blu-rays een veel grotere opslagcapaciteit hebben dan DVD’s.