Selecteer een pagina

Na installatie van nieuwe software of een update kunt u soms een zwart beeld krijgen.
Dit is normaal en geen reden voor ongerustheid. In een dergelijk geval:

1. Houd gedurende ongeveer 15 seconden de rechtermuisknop ingedrukt
2. Het venster van de Casablanca verandert, of u hoort een geluidsignaal
3. Druk éénmaal op de linkermuisknop
4. Nu krijgt u beeld. Indien niet, gaat u opnieuw naar stap 1