Selecteer een pagina

Alle montagewerk in de Casablanca gebeurt normaal op de interne harddisk. Met het programma Store’n’Share voor Bogart SE kunt u echter externe harddisks aansluiten en hierop werken op dezelfde manier als u werkt op de interne harddisk. Het voordeel hiervan is dat u eigenlijk zoveel projecten tegelijk kunt bewerken als u wilt: sluit gewoon een extra harddisk aan.

Een ander voordeel van het werken met externe harddisks is dat u een externe harddisk ook kunt aankoppelen op een andere Casablanca waarop Store’n’Share geïnstalleerd is en daar gewoon kunt verder werken. Dit kan bijvoorbeeld bijzonder nuttig zijn als u een project wilt meenemen naar iemand die het geluid gaat bewerken, naar iemand anders die de ondertiteling gaat verzorgen of speciale effecten gaat toevoegen enz.

Als u bovendien ook over HD-Backup voor Bogart SE beschikt, kunt u ook een backup die hiermee gemaakt is activeren met Store’n’Share en hierin gewoon verder werken zonder dat u de backup weer naar de interne harddisk moet kopiëren.

Bij Store’n’Share wordt gebruik gemaakt van de term “projectomgeving”. Een projectomgeving is een reeks van 30 projecten waarin u op dezelfde manier kunt werken zoals op de “interne schijf” wordt gewerkt.

Hoe gaat U te werk
1) Sluit een harddisk via USB aan op de Casablanca
2) Start de Casablanca
3) Kies “Project” bij Projectinstellingen
4) Klik in het bovenste vak (Harddisk) op “Uitkiezen”
5) Kies de externe harde schijf
6) Op de onderste helft van het scherm lichten 4 tekstregels op
7) Kies “nieuwe projectomgeving creëren”
Nu verschijnen de datum en de tijd waarop de projectomgeving gecreëerd is.
8) Klik op de onderste tekstregel “Beschrijving invoeren/wijzigen” en geef de projectomgeving een unieke naam en bevestig dit met “OK”
9) Klik onder de onderste tekstregel op “OK”
10) Er opent een scherm met de tekst “Projectomgeving wordt gewijzigd” en er verschijnt een beginscherm.
11) Klik in het vak “Project” op “Uitkiezen” en er opent een “Projectomgeving” met een reeks met 30 (lege) projecten.
12) Hierin kun je op de gebruikelijke manier (zoals op de interne schijf) films en geluid plaatsen. Gehele projecten of delen van projecten kunnen niet direct van de ene projectomgeving naar een andere projectomgeving worden overgezet. Via een Backup zowel in DV als in DV Backup kunnen bestanden worden opgeslagen en daarna met de functie “Storyboard herstellen” in elke gewenste projectomgeving worden opgeroepen en ingelezen.
13) In het bovenste vak van het scherm “Project-instellingen kan, indien gewenst, de tekst in het vak “Naam” worden gewijzigd.
14) Op een harddisk kunnen verschillende projecten worden gecreëerd/aangemaakt. Het aantal is afhankelijk van de gebruikte capaciteit van de betreffende harddisk. Om een nieuw projectomgeving aan te maken volg je de bij de hierboven omschreven werkwijze de handelingen 03 t/m 12
15) Er kunnen ook gehele “Projectomgevingen” worden gewist. Dit houdt in dat alle Projecten in deze Projectomgeving worden gewist. Indien je dit wenst klik dan op de betreffende regel in het scherm “Harddisk kiezen”. Een Projectomgeving kan alleen worden gewist als dit niet in gebruik is. Zorg dat je in het scherm “Harddisk kiezen” (in het bovenste vak) niet op de te wissen Projectomgeving staat.
16) Het is raadzaam om per externe harddisk een lijst te maken van de projectomgevingen en de projecten die er op staan.
Opmerking
Wanneer u met externe harddisks werkt, dan verdient het aanbeveling deze in te schakelen alvorens u de Casablanca inschakelt. Bij het uitschakelen gaat het andersom. Schakel eerst de Casablanca uit en pas dan de externe harddisks.