Selecteer een pagina

Nood-USB-sleutel voorbereiden om een geblokkeerde DVD-lade te openen

Benodigdheden:

PC met Windows (minstens Windows XP)
Programma: USB Image Tool (freeware, te verkrijgen op http://www.alexpage.de)
USB-stick met minstens 128 MB.
Belangrijk: als de USB-stick groter is dan 128 MB, dan wordt de beschikbare opslagcapaciteit door deze procedure beperkt tot 128 MB. Ingeval u de USB-stick later niet meer nodig hebt, kunt u deze beperking met speciale programma’s weer ongedaan maken.

Procedure:

USB Image Tool (actuele versie 1.42) downloaden vanop http://www.alexpage.de (dit is een ZIP-bestand) en installeren volgens de online richtlijnen.
Het gegevensbestand “USB_Eject_Stick.zip” (ongeveer 55 MB) downloaden (dit is een ZIP-bestand) en het daarin opgenomen bestand “USB_Eject_Stick.img” uitpakken op uw PC.
De USB-stick in een vrije USB-aansluiting steken.
USB Image Tool starten.
De keuze linksboven veranderen van “Volume Mode” in “Device Mode”.
De USB-stick uitkiezen aan de linkerkant van het programmavenster.
!!! WAARSCHUWING !!! Overtuig u ervan dat u de correcte USB-stick hebt uitgekozen, want door de volgende handeling worden alle hierop opgeslagen gegevens verwijderd.
Druk op de knop Restore van het programma. Open dan het gegevensbestand “USB_Eject_Stick.img” en bevestig de gestelde vraag.
!!! Belangrijk !!! U mag de USB-stick niet verwijderen gedurende de schrijf-operatie die nu begint.
Wanneer de schrijf-operatie voltooid is, is de USB-stick klaar om de DVD-lade te openen.
Voor de nood-opening moet u de desbetreffende richtlijnen volgen.

Noodopening van de DVD-lade voor DVC 1000, DVC2000, S2000, S4100
Benodigdheden:

VGA-monitor
Toetsenbord
Nood-USB-stick

Procedure:

De VGA-monitor verbinden met de DVI-aansluiting van het moederbord (onder het koellichaam, voor analoge monitoren met een sub-D-stekker is een adapter vereist).
Het toetsenbord aansluiten via een vrije USB-aansluiting.
De noodstick in een vrije USB-aansluiting steken.
Apparaat inschakelen.
Na de pieptoon op de toets F10 van het toetsenbord drukken om het bootkeuzemenu op te roepen.
Met de pijltjestoetsen naar boven (#)/naar beneden ($) de USB-stick uitkiezen in het menu.
Bevestig door op Return (8) te drukken.
De lade zal na ongeveer 20 seconden openschuiven.
De defecte schijf uitnemen en de lade sluiten door er zacht op te drukken.
Apparaat uitschakelen (het gedeelte dat op het lichtnet aangesloten is), toetsenbord, stick en VGA-aansluiting verwijderen.